Yrkeshögskola Gävleborg 


Yrkeshögskoleutbildningar är den utbildningsform i landet som i högst grad leder till arbete efter avslutad utbildning.
 
  • Yrkeshögskoleutbildningar tas fram i nära samarbete med arbetslivet och får bara starta om det finns ett behov och en efterfrågan av yrkesrollen.
  • Yrkeshögskoleutbildningar innehåller en stor del LIA - Lärande I Arbete – som är arbetsplatsförlagd utbildning och som ger arbetsgivaren en chans att rekrytera rätt kompetens och den studerande får skapa viktiga kontakter med arbetslivet. 
  • Yrkeshögskoleutbildningar är eftergymnasiala, kostnadsfria och de studerande har rätt till stöd från CSN. Ett yrkesinriktat alternativ till den akademiska högskolan. 
  • I Gävleborgs län samarbetar kommunerna och Högskolan i Gävle om att driva och utveckla utbildningsformen i ett projekt som kallas Yrkeshögskola Gävleborg. Region Gävleborg stödjer och finansierar projektet tillsammans med parterna ovan. Projektet leds av en projektledare och representanter från samtliga kommuner deltar i arbetet.
 
I länet startar hösten 2015 femton olika utbildningar i områden som teknik och tillverkning, Data-IT, kultur, skogsbruk med mera. På hemsidan www.yhgavleborg.se finns information om samtliga.

Projektets syfte är: 
  • Utveckla yh-utbildningar som länet behöver för kommande och befintliga behov på arbetsmarknaden genom samverkan med aktörer från såväl utbildningsväsendet som arbetslivet.
  • Skapa strukturer för samverkan mellan yrkeshögskoleanordnare – arbetsliv – Högskolan i Gävle och därmed bidra till arbetet med kompetensförsörjning genom att leverera rätt utbildning vid rätt tidpunkt och bidra till ekonomisk och social hållbarhet i regionen.
  • Stärka och komplettera marknadsföringsarbetet för att göra utbildningsformen mer känd, öka synligheten för länets Yh-utbildningar samt visa den starka kopplingen till yrkeslivet och de yrkesroller som utbildningen leder till.
  • Öka tillgängligheten och bredda rekryteringen till utbildningarna och på så sätt bidra till att stärka individer. Såväl jämställdhet, inkludering, integrering och ålder beaktas.
Läs mer och upptäck alla utbildningar>>

Kontaktperson
Lotta Nilsson, Projektledare (bilden)
073-460 25 95