Yilport ansvarar för driften i Gävle Hamn


Driften av Gävle Hamn privatiserades 2016, när Yilport köpte kommunägda Baltic Sea Gateway AB. Hamnens mark och infrastruktur ägs alltjämt av kommunens bolag Gävle hamn AB. Se presentation om Yilport här som pdf>>

Med driften av Gävle hamn förfogar Yilport Norden över ett nätverk som saknar motstycke. Med kombiterminalen Stockholm Nord, och hamnarna i Oslo och Gävle fokuserar Yilport ständigt på nya transportkorridorer, affärsmodeller och robusta paketlösningar för varuägare inom export och import. Läs mer om Yilport, länk till hemsida>>