Högskolan i Gävle, Logistik

Ekonomiingenjör, 180 p

Ekonomiingenjörsprogrammet är en innovativ utbildning som ger dig överblick över hela produktionskedjan - från idé till färdig produkt eller tjänst. Logistik är en av grundpelarna i utbildningen och hjälper dig att få en helhetsbild av företagens flöden och hur dessa effektiviseras. Du får också kunskaper inom organisationsteori, kvalitet och miljö - områden som är viktiga för hur ett företag styrs och utvecklas. Läs mer>>

Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics, 180 p

Bred arbetsmarknad med många alternativ
Inom logistik och kvalitet är befattningarna många. Arbetsmarknaden är bred och du kan arbeta såväl i näringslivet som inom offentlig sektor, kommuner och landsting. Många tidigare studenter arbetar inom logistikutveckling, försäljning/marknadsföring, miljöledning, produkt- och produktionsutveckling. Ett ofta förekommande uppdrag är rollen som projektledare. Läs mer>>