Högskolan i Gävle

Centrum för logistik och innovativ produktion.


CLIP - Centrum för logistik och innovativ produktion, erbjuder excellent kompetens inom området för att stärka konkurrenskraften inom Gävleborgsregionen. CLIP är en naturlig mötesplats för företag och organisationer som genom logistik och innovativa produktionslösningar behöver förbättra konkurrensförmågan och bli mer effektiva.
Centrets kompetensområden är Supply chain management, outsourcing/insourcing, innovationsprocesser, Lean Production, distribution och transportlogistik samt logistik och energi/miljö.

Vad erbjuder CLIP

Näringslivsrelevant forskning och utveckling
 • Gemensamma projekt    
 • Industridoktorander
Utbildning       
 • Företagsanpassade kurser    
 • Vidareutbildning vid HiG
Kompetensstöd       
 • Bollplank       
 • Resurspersoner
Studentarbeten       
 • Anpassade projektarbeten
 • Examensarbeten
Nätverk med företag och forskare
 • Seminarium
 • Workshops
 • Idéutbyten
Kunskapsspridning
 • Seminarier, föreläsningar       
 • Tillgång till forskningsresultat     
 • Logistikkonferenser  

Läs mer om CLIP
Läs mer om Högskolan i Gävle
Läs broschyr (pdf)