Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna är en myndighet med uppdrag att bedriva verksamhet inom utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Uppdragets tre områden:

  1. UTBILDNING
    Högskolan erbjuder utbildningar i form av fristående kurser och utbildningsprogram. Därutöver erbjuder Högskolan också olika former av uppdragsutbildningar.
  2. FORSKNING
    Högskolan bedriver forskning inom flera olika ämnen, men även inom ämnesöverskridande forskningsområden.
  3. SAMVERKAN MED DET OMGIVANDE SAMHÄLLET
    Högskolans samverkansuppdrag handlar om att få utbildningen och forskningen att ske i samhället, istället för isolerat vid sidan om.

Forskning inom transport och logistik

 
Forskningen sker i nära samverkan med regionala och nationella företag och myndigheter inom bland annat transport, tillverkningsindustri, turism och handel, vilka också har roller som finansiärer och dataleverantörer.
Detta samarbete och kompetensen i mikrodataanalys ligger också till grund för masterutbildningen Business Intelligence, vilken syftar till att utbilda personer med särskild kompetens att arbeta med beslutsstöd i företagsledningar och andra ledningsgrupper.

Transportforskningens huvudsakliga fokus är mot ITS-frågor men den innefattar även policy och samhällsplaneringsfrågor, såsom underhåll av infrastruktur men också lokalisering. En viktig del av forskningen har transporternas miljöpåverkan som fokus. 


Nedan har vi listat utbildningar med inriktning logistik och transport.

Forskarutbildning i ämnet Mikrodataanalys.
-4 doktorander antas per år. 50% av dem forskar med inriktning på transport och mobilitet. Distribution, agenters rörelsemönster, lokalisering av hubbar och ITS-lösningar är vanliga inslag.

Masterutbildning i Business Intelligens
-Tvåårig påbyggnadsutbildning med ett intag om 20 studenter per år. Examensarbeten om transportlösningar för handeln, turism och processindustrin.

Grundutbildning - Industriell ekonomi
-30 stud/år. Allmän utbildning i industrin arbetsprocess innefattande logistik kring insatsvaror och distribution,

Systemvetenskapliga programmet
-60 stud/år. Allmän utbildning i systemvetenskap. Examensarbeten dock starkt påverkade av kringliggande IT-företag och dess koppling till Trafikverket.

Läs mer www.du.se