Utbildning

I Gävleborg och Dalarna finns två Högskolor med utbildningar inom logistik. Vi har även samlat relevant utbildning vid regionens Yrkeshögskolor och övriga utbildningar inom transport och logistik.

MellanSveriges LogistikNav har ett etablerat nätverkssamarbete med Högskolan i Gävle/CLIP och Högskolan Dalarna.


Högskolan i Gävle  
Högskolan Dalarna