Trätågsterminaler


Trätåg AB grundades år 1970 i Falun, Dalarna av nuvarande ägare Stora Enso Skog och Korsnäs AB. Detta i samband med att flottningen på Dalälven upphörde. Större delen av verksamheten är belägen i Dalarna, där finns också har Trätåg AB huvudkontor.  Uppgiften är att leverera rundvirke, massaved och timmer på järnväg till Stora Ensos och Korsnäs svenska industrier. Leverans sker från Trätågs virkesterminaler. Se terminaler>>