Trafikpusslet i Gävle – stora infrastruktursatsningar till år 2040


Fram till år 2040 planeras en rad stora infrastruktursatsningar i 20-miljardersklassen i Gävle.

Bakom satsningarna ligger ett avtal mellan staten, Region Gävleborg och Gävle kommun. Enkelt utryckt handlar det om att staten gör stora infrastruktursatsningar i järnväg och ger stöd för planering mot att Gävle kommun planerar en ny hållbar stadsdel med 6000 nya bostäder på Näringen. Region Gävleborg bidrar bland annat med kollektivtrafiklösningar.

Infrastruktursatsningarna består bland annat i att:

  • Bygga en ny dubbelspårig Ostkustbana med ny sträckning
  • Bygga en ny tågstation vid sjukhuset
  • Flytta Bergslagsbanan bort från Lexe, Hagaström och Valbo
  • Flytta bangården och godsbangården till det nya logistik- och verksamhetsområdet Tolvforsskogen
  • Bygga om trafikplats vid E4 för det nya verksamhetsområdet Tolvforsskogen och den nya järnvägen
  • Bygga ett nytt och modernt hamnspår i Gävle hamn för att få snabbare och smidigare byten mellan järnväg och sjöfart.
  • Bygga om Gävle Central och anlägga fler spår
Se presentation (pdf)>>

Läs mer på gavle.se>>