Trafikkommittén


Trafikkommittén fungerar som remissinstans till Regeringen, Trafikverket och Regionerna. Den består av representanter från näringslivet som samlar in åsikter och behov från företagen i vår region.

Trafikkommittén är en mycket viktig gruppering för Trafikverket och Regionerna. Viktigt som remissinstans och för att skapa rätt åtgärder och planer av väg- och järnvägsnät. Trafikkommittén välkomnar fler deltagare i detta unika nätverk.

Deltagande företag är exempelvis Holmen, BillerudKorsnäs, Stora Enso, Ovako, Gävle Hamn, SSAB, Sveriges Åkeriföretag, Dalafrakt m.fl. Övriga deltagare är Region Gävleborg, Region Dalarna, Trafikverket och MellanSveriges LogistikNav som är sekreterare för mötet på uppdrag av Mellansvenska Handelskammaren. 

Trafikkommitténs möten arrangeras i anslutning till att MellanSveriges LogistikNav bjuder in till studiebesök.
Studiebesöket sker hos de större godsintensiva företagen i Gävleborg och Dalarna.

Bild: Möte hos Iggesund Paperboard AB, 2019.