Stuveribolag/Hamnoperatörer


Gävle Hamn

Yilport Gävle

Yilport driftar Gävle Hamn och utför lastning och lossning samt lagring, stuffning och strippning av gods.

Containerterminalen är ostkustens största containerterminal och trea i Sverige. Terminalen trafikeras av världens alla stora rederier, och utbyggnad planeras. Här lastas och lossas containers för de tra transportslagen sjöfart, järnväg och bil.

I Dry Bulk-terminalen passerar en mängd olika produkter som inte lastas i containrar, bl.a. Sågade trävaror, kol, malm, vägsalt, pappersmassa och kaolinlera. Även vindkraftverk är numera en vanlig last.

Det finns två Container Freight Stations CFS som hanterar bl.a. stål från SSAB, och Granudden sköter BillerudKorsnäs leveranser av kartong och papper.

Yilport har även verksamhet i Skutskärs Hamn i samarbete med Stora Enso.


Sören Thyr Harbour Department AB

  • 3 Loadplate-stationer
  • Kapacitet att stuffa ca 400 containrar/vecka
  • Till största delen hanteras sågade trävaror
  • Kompetens att stuffa specialprodukter, t.ex. skrymmande maskindelar

Jörgen Thyr, 070-62954 29
Marcus Westman, 070-622 2044

Företaget består av hundratal medarbetare som arbetar i de två bolagen; Harbour Department och Baxarna i Norrland. Sören Thyr Ab är även delägare i Fraktcentralen/Maserfrakt och Grus & Byggåtervinning.

www.sorenthyr.se

Norrsundets- och Skutskärs Hamn

Norrsundet Stuveri AB handhar hamnverksamheten på Norrsundets Industriområde för Norrsundets Hamn AB.

Norrsundets Stuveri AB har även en del verksamhet i Skutskär där man handhar terminalarbeten samt en del fartygslastningar och lossningar för Stora Enso och Skutskärs Hamn och Logistik AB.
  • Lastning och lossning av fartyg i Norrsundet och i Skutskär
  • Lagerhantering
  • Uthyrning av arbetskraft
  • Terminalarbete med lastning av bilar och tågvagnar i Skutskär
Kontakt: Tel. +46 (0)297-22400. Hemsida www.norrsundetsstuveri.se

Söderhamn Orrskär - SSHAB 

Söderhamns Stuveri & Hamn AB startade sin stuveriverksamhet 1927 och övertog under 1996 kommunens hamnverksamhet. Söderhamn Stuveri & Hamn AB har
totalt fyra aktieinnehavare. Den största aktieinnehavaren med cirka 51 % av samtliga andelar är SCHRAMM Ports & Logistics Sweden AB
Söderhamns Stuveri & Hamn AB driver hamnarna Orrskär, Stugsund och Långrör i Söderhamn på mellersta Sveriges ostkust. Företaget är dessutom logistikleverantör för tre hamnanläggningar i Vallvik, Sandarne och Ala, som ägs av industriföretag. Stora volymer trä och träprodukter, som t.ex. sågat timmer, exporteras i synnerhet
från Orrskärs hamn. Med de allsidiga omlastningsanordningarna uppfyller hamnen Orrskär alla förutsättningar för omlastning av styckegods och bulklaster. 

Söderhamns Stuveri & Hamn AB


Bild: Orrskärs Hamn i Söderhamn