ITS Dalarna

ITS Dalarna är ett regionalt klustersamarbete, bestående av organisationer med regional närvaro och med verksamhet inom ITS -området *).
ITS Dalarna arbetar mot att ITS-klustret utvecklas till att bli nationellt ledande och internationellt intressant.

ITS Dalarnas verksamhet bygger på samarbete och förtroende mellan de ingående medlemsföretagen/organisationerna och verkar som ett kontakt- och samarbetsorgan mellan organisationer verksamma inom kunskapsområdet ITS.

Den andra huvuduppgiften vi har är att bygga och etablera en test- och demonstrationsarena, TDA-E16, i Dalarna.

Huvudelen av verksamheten bedrivs inom det av föreningen helägda bolaget ITSdalarna utvecklings AB. TDA-E16 är en Europeisk resurs för test och utveckling av produkter och tjänster som utvecklar transportsystemet. Detta med avseende på miljön och användarens upplevelse av kvalitet, effektivitet och säkerhet. Kontakta ITS Dalarna för mer information.

*) ITS = intelligenta transportsystem och tjänster

Läs mer www.itsdalarna.se

Kontakta ITS Dalarna:

Kontoret: 0243-73 777 eller info@itsdalarna.se
Annica: 0738-22 22 97