Future Position X i Gävle

Future Position X (FPX) är Europas ledande kluster för innovativ och ökad användning av geografisk informationsteknik (GIT). FPX utvecklar positionsbaserade tjänster, medier och lösningar för framtidens gröna samhälle och den smarta staden.
FPX har en av de mest moderna miljöer för forskning, utveckling och test inom geografisk information och location based services (LBS).

FPX bildades 2006 som en ideell klusterorganisation och är i dag ett europeiskt centrum för högkvalificerad kompetens inom området. En oberoende arena för utveckling av GIS (geografiska informationssystem), demonstration, marknadsföring och kunskapsutbyte.

Förutom huvudkontor samt forsknings- och utvecklingslabben i Gävle har FPX omsluter nätverket mer än 15 länder och FPX har egna kontor runt om i världen för att enkelt kunna hjälpa företag med nya marknader, nya leverantörer eller för att få tillgång till ny kunskap och forskning.

Future Position X arbetar med uppdraget att utveckla användningen av geografisk information i samhället samt skapa tillväxt i Sverige genom forskning och innovationer inom området. Klusterorganisationens ägare är bland andra de offentliga aktörerna Lantmäteriet, Högskolan i Gävle, Landstinget Gävleborg, Gävle kommun med flera. Utöver dessa utgörs kärnan i verksamheten av de drygt 200 företag som deltar i olika projekt och verksamhet.

Geografiska informationssystem i korthet

GIS är ett samlingsnamn för datorbaserade system som hanterar och samlar in, lagrar, analyserar och presenterar geografiskt lägesbunden information. Det är ett eget vetenskapligt fält som det bedrivs forskning och utveckling inom och som utgör en allt mer betydelsefull del i olika utbildningar på högskolor och universitet. Vid Högskolan i Gävle finns Sveriges enda GIS-forskningsinstitut.

I dag har cirka 70 procent av all information som ett företag eller en organisation använder i sin verksamhet geografisk anknytning. Med hjälp av GIS synliggörs samband och nya analyser möjliggörs av denna information som radikalt ökar företagsnyttan och samhällsnyttan genom såväl effektivitet som underlag för att fatta trygga beslut.

Hemsida FPX>>