Utforska regionen i vår StoryMap


I  vår StoryMap finner du information om de kommuner som ingår i MellanSveriges LogistikNav, infrastrukturen och arbetskraften. Här finns interaktiva kartor, filmer och bilder, filmer och texter som berättar. Story Map är framtagen i samarbete med ESRI i Gävle.

Klicka här>>