Söderhamns Flygplats


På Söderhamns Flygplats, Flygstaden finns tankplats för myndighetsflyg. Det innebär att Polisen, Försvarsmakten och Räddningstjänsten,s helikoptrar kan landa och tanka flygbränsle i Söderhamn. 

Inom det område som idag utgör Flygstaden bedrevs militär flygverksamhet under cirka 60 år. I stort sett all den infrastruktur som byggdes upp under den tiden finns kvar och står till förfogande idag. Här finns förutom rullbana (start- och landningsbana) hangarer, flygledartorn och uppställningsplatser.

För landning, kontakta fälthållningschefen på telefonnummer 070-632 54 54.

Läs mer på flygstaden.se