Östra Importstråket

Ny infrastruktur öppnar upp för ökad import över Gävle Hamn

Miljardsatsning i Gävle Hamn med djupare och bredare inseglingsränna - Dubbelspår på Ostkustbanan till Stockholm - Nya Rikskombiterminalen i Rosersberg bäddar för en smart väg för importgods med slutstation Stockholm Mälardalen.

Gävle Hamn - Ostkustens största containerhamn

Gävle Hamn har en lång historia som en av de största hamnarna i Sverige. Redan på 1700-talet utfördes linjetransporter till södra Europa från Gävle. Idag är Gävle Hamn, Sveriges tredje största containerhamn efter Göteborg och Helsingborg. Dessutom Sveriges 4:e största oljehamn. Gävle Hamn utgör ett förstklassigt logistiknav för samordning av fartyg, tåg, bilar, containers och kombi. Ny inseglingsränna invigdes 2014 som öppnar upp för Panamaxfartygen. Inseglingsrännan: Bredd 126 m (Fartygets bredd 42 m), Djup 13,5 m (Fartygets djupgående 12,2 m).  

2021 invigs den nya Containerterminalen i Gävle Hamn. Utbyggnaden kommer att fördubbla kapaciteten hos den nuvarande terminalen med en ny andra kaj med Panamax-kapacitet. Det innebär sammantaget snabbare omloppstider för fartyg, och flera andra betydande förbättringar och nya möjligheter. I ett modernt livsmedelslaboratorium, även det i nära kaj-läge, ska Livsmedelsverket kontrollera importerade livsmedel, ett varuslag där volymerna därmed sannolikt kommer att öka, bl.a. genom livsmedelsimport till Stockholm/Mälardalen. 

Logistikpark och lager i anslutning

Logistikområdet ligger nära hamnens terminaler, alldeles utanför grindarna till hamnområdet. Med korta och kostnadseffektiva transporter från hamn till lager lämpar det sig för t.ex. export- och importlager, e-handelslager, transportföretag och 3PL företag.   

ContainerExpressen

Smart och miljövänlig tågpendel mellan Gävle hamn och kombiterminalen Yilport Stockholm Nord i Rosersberg (AEO-certifierad).

Rikskombiterminalen i Rosersberg  

Terminalen Stockholm Nord i Rosersberg är en av landets riktigt stora med snabb järnvägsförbindelse till containerhamnen i Gävle, ett optimalt läge i landets hetaste tillväxtregion. Förutsättningarna för effektiva och miljövänliga transporter till och från Stockholm/Mälardalen är med andra ord utmärkta. Rikskombiterminal Stockholm Nord i Rosersberg norr om Stockholm, är ett starkt expanderande logistikcentrum i Arlandas absoluta närhet.

Stockholm Nord kommer att ha stor betydelse för att lösa en del av trafikinfarkterna genom Stockholm. Här kommer containers och trailers att byta transportsätt. Rikskombiterminalen i Rosersberg driftas av Gävle Containerterminal. Kombiterminalen är öppen för alla, och innebär ett logistiskt och miljömässigt lyft för stockholmsområdet. Den har kapacitet för att hantera ca 130 000 TEU per år.


Rosersberg - Stockholm Nord


Logstikområde - Gävle Hamn