Tätorter

Regionens största tätorter

Short presentation in english>>

Gävle

Gävle är inte bara residensstad i Gävleborgs län, det är framför allt en handels- och sjöfartsstad, något som lade grunden till de stadsprivilegier som gavs redan 1446. De geografiska läget lade grunden för regelrätt linjetrafik från Gävle Hamn till Medelhavet redan på 1700-talet. Idag är Gävle Hamn, ostkustens centrum för import och export, med fasta förbindelser till Europas största hamnstäder: Rotterdam, Bremen, Hamburg (genom Gävle Containerterminal och Rochester. Därtill finns inom kommunen ytterligare en djuphamn strax norr om Gävle Hamn, i Norrsundet.

Logistik präglar mycket av kommunens samtida näringsliv. Här möts Europavägarna E4 och E16; och både Ostkustbanan, Norra Stambanan och Bergslagsbanan trafikerar Gävle. Järnvägspendel avgår från Gävle Hamn till både Dalarna, Medelpad och Mälardalen. Rosersbergs Logistikcentrum, norr om Stockholm driftas av Gävle Containerterminal. Flygbränsletransporter sker dagligen från Gävle Hamn till Brista vid Arlanda. Lägg till detta att du från Gävle når Sveriges största internationella flygplats på bara 60 minuter: Stockholm-Arlanda flygplats. Just logistik och geografi har kommit att bli ett slags signum för Gävle, där Geografiska Informationssystem (GIS/GIT) utvecklats och som idag används över hela världen för att positionsbestämma information av olika slag. I Gävle Teknikpark finns ledande GIS-kompetenta företag, och Högskolan och Lantmäteriet är förstås viktiga aktörer i sin tur. Högskolan erbjuder logistikutbildning och är också hemvist för CLIP (Centrum för Logistik och Innovativ Produktion).

Gävle har ca 100.000 invånare och växer stadigt, inte minst tack vare sitt geografiska läge och arbetet med konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som bidrar till ökad sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö.

Kommunen har ett brett näringsliv, där särskilda spetsområden utöver logistik är GIS och förnyelsebar energi. Exempel på större privata arbetsgivare i kommunen är bl a Billerudkorsnäs, Syntronic, JDE (Gevalia), Cibes och Esri.

Besök gärna visitgavle.se

Borlänge

Borlänge är en ung stad som bildades 1944. Idag Sveriges 25:e största tätort. Drygt 50.000 inv. Stål- och pappersindustri har präglat utvecklingen, dominerat av SSAB och Stora Enso. Idag utvecklas Borlänge starkt inom IT och Transport- och kommunikation. Trafikverket och Transportstyrelsen utgör stommen, medan Högskolan Dalarna står för forsknings- och utbildning. Till detta kommer alla de företag som finns etablerade i Borlänge och som har transportfrågor som specialitet. I Borlänge finns en av landets fyra rangerbangårdar och Trafikverket har sitt huvudkontor i staden.

Genom Borlänge sträcker sig Bergslagsbanan och Dalabanan. E16 och Riksvägarna 50 och 70, vilket gör Borlänge till att viktigt transportcentrum i regionen. I Borlänge finns även Borlänge Airport med linjetrafik till Arlanda, Landvetter i Göteborg och Malmö.

Insjön

Insjön är en tätort inom Leksands Kommun. Näringslivet domineras av postorderföretag (åhlén & Holm bildades här som postorderföretag 1899) och sågverksföretag. Clas Ohlson grundades 1918, som har sitt huvudkontor och distributionscentral här i Insjön.

Bergkvist-Insjön AB är ett av Sveriges största familjeägda sågverksföretag. Huvuddelen av verksamheten finns vid sågverket i Insjön.
Insjön har en snabbt växande kombiterminal som en följd av utvecklingen hos de stora företagen på orten. Dalabanan förbinder Insjön med kombiterminalen i Borlänge, för vidare transporter.

Falun

Falun är centralort tillsammans med nära grannen Borlänge i Dalarna. Stadsprivilegier 1641 och Residentstad för Dalarna och mest känd för sin koppargruva, som finns med på UNESCO,s världsarvslista (2001). Under 1600-talet var Falun Sveriges andra stad efter Stockholm.Falu Koppargruva lockar idag många turister. I Falun sammanstrålar E16 med Riksväg 50. Berslagsbanan är järnvägsförbindelsen som förbinder Falun med hamnstäderna Gävle och Göteborg. I Falun arrangeras Skidspelen på Lugnets Skidstadion,Högskolan Dalarna bedriver logistikutbildningar. Etablering av ett kunskaps- och företagscentrum på Dalregementet har nyligen genomförts

Sandviken

Sandviken grundades 1862. Järnet är en hörnpelare i Sandvikens historia. Kommunens historia är historien om hur man från en decentraliserad hantering av myrmalm och bergsbruk utvecklats till en världsledande producent av hårdmetall och inom bl a materialteknik. Varje år investeras mer än 3 miljarder SEK i forskning och utveckling. Sandvik har omkring 8 000 aktiva patent och andra immaterialrätter. Enligt Forbes är Sandvik ett av världens 75 mest innovativa företag.  Staden ligger vid E16 (Riks 80) och E4:an i omedelbar närhet. I Storvik, som är en del av kommunen möts Norra Stambanan, Bergslagsbanan och Godsstråket genom Bergslagen. Sandbacka Park är en Science Park med huvudinriktning för IT- och teknikföretag, Göransson Arena är en imponerade anläggning för Bandy (SAIKs hemmaplan), mässor, evenemang och utställningar. Högbo Bruk med hotell- och konferensanläggningar och närheten till skidanläggningen Kungsberget är andra kännetecken i Sandviken.

Älvkarleby

Älvkarleby kommunfinns vid Dalälvens mynning. I kommunen finns stora företag som Stora Enso och Vattenfall, men också drygt 350 småföretag inom oika branscher. Tätort Skutskär som ingår i kommunen ligger vid havet med närhet till E4 och Ostkustbanan. Hamnen i Skutskär har ett djup av 15 m utanför pirarna och en rak inseglingsränna utan skärgård. Upptåget trafikerar sträckan Skutskär - Älvkarleby - Uppsala. Resan till Arlanda tar ca 80 minuter. Bild; Skutskärs Hamn

Söderhamn

Söderhamn grundades 1620. 1800-talets mitt var den mest expansiva perioden i stadens historia. Tack vare den framväxande sågverksindustrin blev Söderhamn ett av landets industriella centrum. Idag har skogsindustrin och skogsindustrianknutna verkstadsföretag fortfarande stor betydelse, men staden har idag ett mer differentierat näringsliv. Söderhamn har flera hamnar, varav Orrskär är ostkustens djupaset isfria hamn. Söderhamn har goda kommunikationer genom Ostkustbanan och E4:an som går genom staden. Ett stickspår förbinder även Ostkustbanan med Norra Stambanan.  

Bollnäs

Tätort i Hälsingland som 1942 erhöll stadsprivilegier. Järnvägsknut vid Norra Stambanan med goda vägförbindelser till Söderhamn och Gävle.

Iggesund

Iggesund, en tätort vid havet i Hudiksvalls Kommun. Iggesund ligger 9 km söder om Hudiksvalls stad. E4 och Ostkustbanan löper genom Iggesund och i anslutning till Iggesunds Bruk finns hamnen Skärnäs Terminal. En hamn för import och export av trävaror.

Edsbyn

Tätort i Ovanåkers Kommun. Väg 301 leder till Edsbyn från Bollnäs och vidare till Rättvik i Dalarna. Järnvägsförbindelse Dala-Hälsinge Järnväg. Bollnäs-Edsbyn-Orsa.

Hofors

Hofors har en lång tradition inom stålindustrin, med anor från 1600-talet. 1680 anlades Hofors Bruk av borgmästare Robert Petre. Släkten ägde bruket genom generationer till 1880, därefter blev Wallenbergsbanken - Stockholm Enskilda Bank nya ägare och Hofors AB bildades. Under Wallenberg-epoken blev bruket ett modernt stålverk. 1916 köpte SKF i Göteborg bruket, som då var en av Sveriges största stålverk. 1986 bildades Ovako AB genom sammanslagning av SKF Steel AB och finska Ovako OY AB.  2005 slogs de tre nordiska stålföretagen; Fundia, Ovako Steel och Imatra Steel samman och sedan 2010 ägs bruket i Hofors av Ovako AB, med Triton Fund som ägare.  

Hofors är idag en modern industriort med Ovako som största arbetsgivare. Hofors har även utvecklats som en E-handelshub genom företagen Stjärndistribution AB (lanserade spikmattan i Sverige), Bastubutiken AB och Polhus AB. Hofors är beläget centralt mellan Sandviken och Falun utmed E16 och Berslagsbanan. Genom sitt centrala läge utgör Hofors ett perfekt läge för logistiketableringar.

Hofors kommuns näringslivsarbete sker i samverkan med det lokala näringslivet genom den ekonomiska föreningen Entré Hofors.
Hemsida Entrehofors.se>>

Hudiksvall

1582 fick Hudiksvall stadsprivilegier. Centrum för handel i norra Hälsingland med träindustrin som tillväxtmotor under många år. Idag är Hudiksvall en modern industristad med stark tillväxt inom tjänstesektorn. I Hudiksvall finns Fiber Optic Valley, baserat på fiberoptisk spjutspetskompetens som fokuserar på fiberoptiska produkter såväl till verkstads- som kommunikationsindustrin och därtill relaterade tjänster. läs mer på fiberopticvalley.com. Hudiksvall ligger vid havet med E4 och Ostkustbanan som sträcker sig genom staden.

Ludvika

Ludvika fick stadsprivilegier 1919. Här finns modern teknologi, forskning och utveckling. ABB, STRI, och High Voltage Valley gör att Ludvika är ett internationellt centrum för kraftöverföring. Här finns också Spendrups, ett av Sveriges största bryggerier. Ludvika ligger efter Bergslagsbanan, godsstråket som förbinder Ludvika med Gävle i öst och Göteborg i Väst.

Avesta

Längst söderut i Dalarna ligger Avesta kommun. Här möts riksvägarna 68 (Örebro – Gävle) och riksväg 70 (Stockholm – Dalarna) och även järnvägen möts i Avesta Krylbo från alla fyra väderstrecken. Därigenom är det enkelt att transportera människor och gods till/från Avesta. Avesta växer och alltfler företag och människor upptäcker fördelen att bo och verka i Avesta. Här känner du kraften från Dalälven och värmen från människorna. Avesta är en utvecklingskommun med driv och framtidstro. Avesta växer och vi tror att det är för att vi vågar tänka nytt och annorlunda – testa oss även Du!

Avesta har utifrån sina två stora företag Stora Enso Fors (kartongbruk) och Outokumpu (rostfritt stål) lång tradition och kunnande inom logistik, lager och infrastruktur. Detta då både Stora Enso Fors och Outokumpus kunder befinner sig utanför Sveriges gränser. Transporter till Gävle hamn, Göteborgs hamn, Västerås hamn sker dygnet runt via järnväg eller via lastbil. Stora transportföretag inom lastbilssidan (ett av Sveriges största privatägda) Ernst Express löser företags transportbehov samt är med i utvecklingsprojekt som tex ”Elväg E 16”.

Hedemora

Hedemora är Dalarnas äldsta stad och erhöll stadsprivilegier redan 1446. Hedemora var tidigt en handelsplats, för att senare utvecklas till en industriort med dieselmotorer till fartyg som dominerande industri, Hedemora Diesel AB. Garpenberg, Långshyttan, Vikmanshyttan är även en del av kommunen med stora arbetsgivare som Outokumpu, Setra, Boliden, Erasteel Kloster m.fl. Dalabanan (Mora-Stockholm) och riksväg 70 sträcker sig genom Hedemora.

Gagnef

Gagnefs kommun, med ca 10 000 invånare är vackert belägen mitt i Dalarna. Det är en mötesplats på många sätt. Här möts Öster- och Västerdalälven, nära till hela Dalarna, 20 minuter till Borlänge och ca tre timmar till Stockholm med Intercitytågen som trafikerar Dalabanan. Även Västerdalsbanan trafikerar kommunen. Kommunen är unik på så sätt att den saknar egentlig "centralort" utan består istället av ett femtiotal orter och byar. 8 av dessa är lite större - Björbo, Dala-Floda, Mockfjärd, Bäsna, Djurås, Sifferbo, Djurmo och Gagnef.