Tätorter


Regionens största tätorter

Gävle

Gävle är inte bara residensstad i Gävleborgs län, det är framför allt en handels- och sjöfartsstad, något som lade grunden till de stadsprivilegier som gavs redan 1446. De geografiska läget lade grunden för regelrätt linjetrafik från Gävle Hamn till Medelhavet redan på 1700-talet. Idag är Gävle Hamn, Ostkustens centrum för import och export, med fasta förbindelser till kontinenten. 

Här möts Europavägarna E4 och E16 och stambanorna Ostkustbanan, Norra Stambanan och Bergslagsbanan. Järnvägspendel avgår från Gävle Hamn till både Dalarna, Medelpad och Mälardalen. ContainerExpressen avgår varje vecka till Rosersbergs Logistikcentrum, strax norr om Stockholm som driftas av Gävle Containerterminal. Flygbränsletransporter sker dagligen från Gävle Hamn till Brista vid Arlanda. Lägg till detta att du från Gävle når Sveriges största internationella flygplats på bara 60 minuter, Stockholm-Arlanda. Högskolan är hemvist för CLIP (Centrum för Logistik och Innovativ Produktion).

Gävle har ca 100.000 invånare och växer stadigt, inte minst tack vare sitt geografiska läge med närheten till Stockholm. Exempel på större privata arbetsgivare i kommunen är bl a Billerudkorsnäs, Syntronic, JDE (Gevalia), Cibes, Partykungen och Esri. Läs mer på gavle.se
 

Borlänge

Borlänge är en ung stad som bildades 1944. Idag Sveriges 25:e största tätort. Drygt 50.000 inv. Stål- och pappersindustri har präglat utvecklingen, dominerat av SSAB och Stora Enso. Idag utvecklas Borlänge starkt inom IT och Transport- och kommunikation. Trafikverket och Transportstyrelsen utgör stommen. Högskolan Dalarna står för forsknings- och utbildning. Här finns en av landets fyra riksbangårdar med containerterminal och Trafikverket har sitt huvudkontor i staden.
Genom Borlänge sträcker sig Bergslagsbanan och Dalabanan, E16 och Riksvägarna 50 och 70, vilket gör Borlänge till att viktigt transportcentrum i hela regionen. Här  finns även Borlänge Airport. Läs mer på borlange.se

Falun

Falun är centralort tillsammans med nära grannen Borlänge i Dalarna. Stadsprivilegier 1641 och Residentstad för Dalarna och mest känd för sin koppargruva, som finns med på UNESCO,s världsarvslista (2001). Under 1600-talet var Falun Sveriges andra stad efter Stockholm. Falu Koppargruva lockar idag många turister. Vid verksamhetsområde Tallen vid E16 finns Dalarnas största lager, Föragssystem som erbjuder effektiva logistiklösningar för bokbranschens olika aktörer. Här finns stora arbetsgivare som Arctic Paper, Dellner Group och Orkla. I Falun sammanstrålar E16 med Riksväg 50 och Berslagsbanan trafikerar staden. Här finns ocksåHögskolan Dalarna
Läs mer på falun.se

Sandviken

Sandviken grundades 1862. Kommunens största arbetsgivare är Sandvik AB.  I Storvik, som är en del av kommunen möts Norra Stambanan, Bergslagsbanan och Godsstråket genom Bergslagen. Sandbacka Park är en Science Park med huvudinriktning för IT- och teknikföretag, Göransson Arena är en imponerade anläggning för Bandy (SAIKs hemmaplan), mässor, evenemang och utställningar. Högbo Bruk med hotell- och konferensanläggningar och närheten till skidanläggningen Kungsberget är andra kännetecken i Sandviken. Läs mer på sandviken.se
 

Söderhamn

Söderhamn grundades 1620. 1800-talets mitt var den mest expansiva perioden i stadens historia. Tack vare den framväxande sågverksindustrin blev Söderhamn ett av landets industriella centrum. Idag har skogsindustrin och skogsindustrianknutna verkstadsföretag fortfarande stor betydelse, men staden har idag ett mer differentierat näringsliv. Söderhamn har flera hamnar, varav Orrskär är en av Sveriges största hamnar för sågade trävaror. Söderhamn har goda kommunikationer genom Ostkustbanan och E4:an som går genom staden. Kilaforsbanan förbinder Ostkustbanan med Norra Stambanan. I Söderhamn finns även flygplats med tankstation för helikopter. Läs mer på soderhamn.se

Hofors

Hofors har en lång tradition inom stålindustrin, med anor från 1600-talet. 1680 anlades Hofors Bruk av borgmästare Robert Petre. Släkten ägde bruket genom generationer till 1880, därefter blev Wallenbergsbanken - Stockholm Enskilda Bank nya ägare och Hofors AB bildades. Under Wallenberg-epoken blev bruket ett modernt stålverk. 1916 köpte SKF i Göteborg bruket, som då var en av Sveriges största stålverk. 1986 bildades Ovako AB genom sammanslagning av SKF Steel AB och finska Ovako OY AB.  2005 slogs de tre nordiska stålföretagen; Fundia, Ovako Steel och Imatra Steel samman. Ovako är sedan mars 2019 ett dotterbolag till Sanyo Special Steel, en global marknads- och teknikledare inom kvalitativt specialstål, och en del av stålkoncernen Nippon Steel Corporation, en världsledande stålproducent.

Hofors är idag en modern industriort med Ovako som största arbetsgivare. Hofors har även utvecklats som en E-handelshub genom företagen Stjärndistribution AB (lanserade spikmattan i Sverige), Bastubutiken AB och Polhus AB. Hofors är beläget centralt mellan Sandviken och Falun utmed E16 och Berslagsbanan. Genom sitt centrala läge utgör Hofors ett perfekt läge för logistiketableringar.

Hofors kommuns näringslivsarbete sker i samverkan med det lokala näringslivet genom den ekonomiska föreningen Entré Hofors.
Hemsida Entrehofors.se>>

Hudiksvall

1582 fick Hudiksvall stadsprivilegier. Centrum för handel i norra Hälsingland med träindustrin som tillväxtmotor under många år. Idag är Hudiksvall en modern industristad med stark tillväxt inom tjänstesektorn. I Hudiksvall finns Fiber Optic Valley, baserat på fiberoptisk spjutspetskompetens som fokuserar på fiberoptiska produkter såväl till verkstads- som kommunikationsindustrin och därtill relaterade tjänster, läs mer på fiberopticvalley.com. Hudiksvall ligger vid havet med E4 och Ostkustbanan som sträcker sig genom staden. Läs mer på hudiksvall.se

Ludvika

Ludvika fick stadsprivilegier 1919. Här finns modern teknologi, forskning och utveckling. Hitachi, ABB Power Grids och High Voltage Valley gör att Ludvika är ett internationellt centrum för kraftöverföring. Här finns också Spendrups, ett av Sveriges största bryggerier. Ludvika ligger efter Bergslagsbanan, godsstråket som förbinder Ludvika med Gävle i öst och Göteborg i Väst. Läs mer på ludvika.se

Avesta

Längst söderut i Dalarna ligger Avesta kommun. Här möts riksvägarna 68 och riksväg 70. Järnvägen möts i Avesta Krylbo. Avesta växer och alltfler företag upptäcker fördelen att bo och verka i Avesta. Avesta är en utvecklingskommun med driv och framtidstro.  
Avesta har utifrån sina två stora företag Stora Enso Fors (kartongbruk) och Outokumpu (rostfritt stål) lång tradition och kunnande inom logistik, lager och infrastruktur.  Transporter till Gävle hamn, Göteborgs hamn, Västerås hamn sker dygnet runt via järnväg eller via lastbil. Läs mer på baraiavesta.se

Gagnef

Gagnefs kommun, med ca 10 000 invånare är vackert belägen mitt i Dalarna. Det är en mötesplats på många sätt. Här möts Öster- och Västerdalälven, nära till hela Dalarna, 20 minuter till Borlänge och ca tre timmar till Stockholm med Intercitytågen som trafikerar Dalabanan. Även Västerdalsbanan trafikerar kommunen. Kommunen är unik på så sätt att den saknar egentlig "centralort" utan består istället av ett femtiotal orter och byar. 8 av dessa är lite större - Björbo, Dala-Floda, Mockfjärd, Bäsna, Djurås, Sifferbo, Djurmo och Gagnef. Läs mer på gagnef.se