Profilområden


Arbetsmarknaden i Gävleborg och Dalarna har historiskt dominerats av en stark basindustri inom stål-, skog- och träindustri samt av sjöfart och handel. Dessa verksamheter har fortfarande stor betydelse för arbetsmarknaden och industrin producerar mer än någonsin. En strukturomvandling pågår samtidigt från ren tillverkningsindustri till ett mer kunskapsintensivt arbetsliv.  

Genom samarbete mellan näringslivet, den offentliga sektorn och Högskolorna strävar länen efter att etablera sig som starka aktörer inom Logistik och Transport, och ta positionen som ledande logistiknav strax norr om Stockholm.
 
 Gävle Borlänge Söderhamn Sandviken Falun Hofors
Transport, Logistik & Kommunikationer Transport, Logistik & Kommunikationer Transport, Logistik & Kommunikationer Transport, Logistik & Kommunikationer Hälsa & Idrott Transport, Logistik & Kommunikationer
 GIS Handel Träkluster IT Media Trädgårdsstaden och Kunskapsstaden
Besöksnäring Musik & Upplevelser ITC Materialteknik: Stål Kultur & Turism Materialteknik: Stål

Materialteknik: Stål & Papper Verkstad Den moderna industristaden 
Odling / Närproducerat