Verksamhetsförklaring


Vi bygger vidare på våra historiska styrkor i en marknad i stark tillväxt med hållbarhet i fokus.  Gränsöverskridande partnerskap med nätverk kommuner/akademi/näringsliv ser vi som en av de centrala framgångsfaktorerna.

Med järnvägsnoden Borlänge och sjöfartsnoden Gävle med angränsande kommuner är MellanSveriges LogistikNav den ledande logistikregionen norr om Stockholm. Gävle med Ostkustens största containerhamn har regelbunden linjetrafik till Europas största hamnstäder. Här finns framstående logistikkompetens och utomordentlig infrastruktur med stambanor, terminaler, europavägar och logistikparksområden. En region centralt i Norden, 60-90 minuter till Stockholm. 

Samverkan genom:
  1. Att vidareutveckla nätverket inom Transport och Logistik, bestående av företag och organisationer inom Näringsliv, Akademi och Offentlig sektor.
  2. Att fortsatt främja regionalt samarbete mellan kommuner i Gävleborg och Dalarna.
  3. Att fortsatt marknadsföra varumärke MellanSveriges LogistikNav internt i regionen och externt mot olika målgrupper. Att positionera regionen som framstående logistiknav för att därigenom skapa tillväxt och arbetstillfällen.
  4. Att driva på frågor inom logistik och transport som främjar logistikeffektivitet och hållbar utveckling.
  5. Att arbeta med frågor som främjar import och export.
  6. Att främja miljöarbetet inom logistik och transport.
  7. Att bidra till kompetensutveckling genom att lyfta fram logistikutbildningar i samarbete med CLIP/Hig och Högskolan Dalarna samt Yrkesskoleutbildningar.