Vision och Strategi

Vision 

Att företag med hållbar logistik i fokus väljer vår region för tillväxt.

Positionering

Vi är en hållbar och expansiv industri- och logistikregion - mitt i Norden.
 
MellanSveriges LogistikNav är ett självklart val som en del av Stor-Stockholms och Mälardalens transport-, monterings- och centrallagerinfrastruktur.  

Strategiska fokusområden

 1. Samverkan
  Ett regionalt kunskaps- och marknadsföringsnätverk där kommuner, företag och organisationer arbetar tillsammans inom utveckling och kommunikation. Offentlig sektor-Akademi-Näringsliv
 2. Marknadsföring
  Investera i varumärke och kommunikation.
 3. Kreativitet och innovation
  Det är kreativitet som krävs för att skapa och förstärka unikiteten och attraktiviteten för regionen.
  Vi söker innovationer och nyskapande, baserat på ovan nämnda kreativitet, och därigenom utveckla nya produkter/tjänster och företag. Detta är en nyckel i framtida affärsmodeller och utvecklande av verksamheter.
 4. Klimatsmart
  Vår tids största utmaning - anpassade logistiklösningar som möter framtidens krav på klimatsmarta transporter. Vi ska vara en föregångare inom miljöområdet och verka för en minimering av koldioxidutsläppen.

Affärsutveckling genom samverkan, innovation och kommunikation.