Vision och Strategi

Vision 


Vi är en hållbar och expansiv industriregion - mitt i Norden.

- En del av Stor-Stockholms och Mälardalens industri, transport-, monterings- och centrallagerinfrastruktur.

Positionering

För företag och organisationer med fokus på kostnadseffektivit och hållbarhet 
inom logistikområdet är MellanSveriges LogistikNav, rätt placering för utveckling
och etablering.

Strategiska fokusområden

 1. Nätverk
  Skapa ett regionalt kunskaps- och marknadsföringsnätverk där företag och organisationer arbetar tillsammans inom utveckling och kommunikation. Offentlig sektor-Akademi-Näringsliv
 2. Marknadsföring
  Investera i varumärke och kommunikation.
 3. Kreativitet och innovation
  Det är kreativitet som krävs för att skapa och förstärka unikiteten och attraktiviteten för regionen.
  Vi söker innovationer och nyskapande, baserat på ovan nämnda kreativitet, och därigenom utveckla nya produkter/tjänster och företag. Detta är en nyckel i framtida affärsmodeller och utvecklande av verksamheter.
 4. Klimatsmart
  Vår tids största utmaning - anpassade logistiklösningar som möter framtidens krav på klimatsmarta transporter. Vi ska vara en föregångare inom miljöområdet och verka för en minimering av koldioxidutsläppen.

Affärsutveckling genom innovation och kommunikation.