Regionsamarbete


Tillsammans blir vi bäst på logistik.

Gemensam vision: En hållbar och expansiv industri- och logistikregion - mitt i Norden.
- En del av Stor-Stockholms och Mälardalens arbetsmarknad.

 Verksamhetsområden:
 1. Att vidareutveckla nätverket inom Transport och Logistik, bestående av företag och organisationer inom Näringsliv, Akademi och Offentlig sektor.
 2. Att genom Logistiknätverket tillsammans med Näringslivet skapa nya kontaktytor som underlättar för nya företag att etablera sig i vår region.
 3. Att fortsatt främja regionalt samarbete mellan kommuner i Gävleborg och Dalarna.
 4. Att fortsatt marknadsföra varumärke MellanSverigesLogistikNavinternt i regionen och externt mot olika målgrupper. Att positionera regionen som framstående logistiknav för att därigenom skapa tillväxt och arbetstillfällen. 
 5. Att driva på frågor inom logistik och transport som främjar logistikeffektivitet och hållbar utveckling. 
 6. Att arbeta med frågor som främjar import och export. 
 7. Att främja miljöarbetet inom logistik och transport.
 8. Att genom befintlig GIS-applikation uppdatera all ledig logistikmark.
 9. Att vidareutveckla befintlig StoryMap som marknadsför regionen genom kartor
 10. Att marknadsföra och sälja in vår region mot identifierade målgrupper.
 11. Att bidra till kompetensutveckling genom att lyfta fram logistikutbildningar i samarbete med Högskolan i Gävle/CLIP och Högskolan Dalarna samt Yrkeshöskoleskoleutbildningar. 
 

 

Kommuner i samverkan 

 • Gävle Kommun
 • Borlänge Kommun
 • Sandvikens Kommun
 • Hofors Kommun
 • Falu Kommun
 • Gagnef Kommun
 • Söderhamn Kommun
 • Hudiksvalls Kommun
 • Avesta Kommun
 • Ludvika kommun

Akademi som stödjer 

 
 • Högskolan i Gävle, HiG
 • Högskolan i Dalarna

Statliga verk och regioner

 • Trafikverket i Borlänge
 • Trafikverket i Gävle
 • Region Gävleborg
 • Region Dalarna