Vi ska minska CO2 utsläppen inom transportsektorn med 70% til 2030.

(räknat från 2010 till 2030)

I vår region finns goda förutsättningar att ställa om. Här finns hamnarna och järnvägen.

Att välja sjövägen är i sig ett klokt val ur miljösynpunkt. Genom vårt strategiska läge vid havet, möjliggör och förenklar fartygs- och järnvägstransporter miljöarbetet för regionen. I Gävleborgs Län finns hela tio hamnar och flertalet sjöpendlar som trafikerar Östersjön. Gävle Hamn är Ostkustens största containerhamn med regelbundna pendlar till kontinenten.
Läs mer om Östra Importstråket>>

Sedan industrins framväxt vid sekelskiftet genom skog-, stål-, och gruvföretagen, finns flera stambanor i regionen; Bergslagsbanan, Godsstråket genom Bergslagen, Ostkustbanan och Norra Stambanan. 

Ett bra exempel på en överång till hållbara transporter är flygbränsletågen från Gävle Hamn till Brista/Arlanda. Transporterna av flygbränsle gick tidigare med 50 lastbilar om dagen genom Stockholms gator. Sedan förändrade Arlanda Flygbränslehantering sitt tänk och flyttade över bilarna till det säkrare järnvägsalternativet. Detta innebar ökad trafiksäkerhet, stora miljöbesparingar och minskade trängsel- och bullernivåer. Ett annat exempel är ContainerExpressen mellan Gävle Hamn och Rosersberg i Stockholm.

Nu påbörjas planeringen av hållbara och innovativa verksamhetsområden för logistik, handel och industri med fokus på fossilfria transporter in- och ut ur parkerna.
I Gävle planeras för nytt verksamhetsområde i Tolvfors för öppnande 2025. I Dalarna finns planer i både Falun och Borlänge.