Klimatsmarta transporter

Vi vill vara en föregångare inom miljöområdet och verka för en minimering av koldioxidutsläppen.

Att välja sjövägen är i sig ett klokt val ur miljösynpunkt. Genom vårt strategiska läge vid havet, möjliggör och förenklar fartygs- och järnvägstransporter miljöarbetet för regionen.

Läs om det Östra Importstråket, närmaste vägen till Stockholm>>

Ett bra exempel är flygbränsletågen från Gävle Hamn till Brista/Arlanda. Transporterna av flygbränsle gick tidigare med 50 lastbilar om dagen genom Stockholms gator. Sedan förändrade Arlanda Flygbränslehantering sitt tänk och flyttade över bilarna till det säkrare järnvägsalternativet. Detta innebar ökad trafiksäkerhet, stora miljöbesparingar och minskade trängsel- och bullernivåer.

El-vägar. Under 2016 testas två typer av elvägar i Sverige. Den ena är baserad på luftledningar och den andra på en kontaktskena i vägbanan. Luftledningarna ska testas längs en två kilometer lång sträcka av E 16 väster om Sandviken och kontaktskenan mellan Arlanda och Rosersberg.
I testet i Gävleborg används Scanialastbilar försedda med strömavtagare som fälls upp när de når testområdet. Där det inte finns luftledningar fälls strömavtagaren ner och bilen börjar drivas med förbränningsmotor, biobränsle.

CLIP - Centrum för logistik och innovativ produktion vid Högskolan i Gävle, erbjuder excellent kompetens inom området för att stärka konkurrenskraften inom Gävleborgsregionen. CLIP är en naturlig mötesplats för företag och organisationer som genom logistik och innovativa produktionslösningar behöver förbättra konkurrensförmågan och bli mer effektiva. På CLIP pågår forskning inom Hållbar Logistik, vilket är fokusområde för 2017.


Bild: Flygbränsletågen från Gävle Hamn till Brista, Arlanda


Bild: Elvägen Kungsgården i Sandviken, 2016