Välkommen till MellanSveriges Logistiknav!


MellanSveriges LogistikNav är med järnvägsnoden Borlänge och sjöfartsnoden Gävle det ledande logistiknavet strax norr om Stockholm. 10 kommuner i samverkan från Ludvika i väst, Hudiksvall i norr till Gävle i öst.

Gävle med Ostkustens största containerhamn har regelbunden linjetrafik till kontinentens större hamnstäder. Här finns framstående logistikkompetens och utomordentlig infrastruktur med stambanor, terminaler, europavägar och logistikparksområden - Centralt i Norden. 

Europaväg E16 på sträckan Gävle-Oslo stärker regionen i en öst-västlig axel. Logistikutbildningar vid Högskolorna i Gävle och Dalarna. Rikskombiterminalen Stockholm Nord i Rosersberg stärker regionens anknytning till Stor-Stockholm.

MellanSveriges LogistikNav knyter samman näringsliv med akademi och det offentliga och genererar därmed regional affärsutveckling och tillväxt inom transport- och logistiknäringen.

Kommuner som ingår i partnerskapet: Gävle, Sandviken, Hofors, Falun, Borlänge, Avesta, Ludvika, Söderhamn, Hudiksvall och Gagnef