Oljeterminalen - Gävle Hamn


» Alla större oljebolag finns i hamnen
» Ny oljepir, 2012 med 13,5 meters djup
» 800 000 kbm cisternlager
» 750 000 kbm bergrumslager, för strategisk lagring
» Flygbränsle till Arlanda
» LNG-projekt med Skangass A/S
» Miljötillstånd för att tredubbla godsvolymerna