Mackmyraterminalen i Gävle


Terminalen omfattar 45.000 kvm och kan utvecklas ytterligare. Aktörer kan nyttja terminalen för enstaka utlastningar, eller för mer permanenta etableringar. En större del arrenderas av Mellanskog som biobränsleterminal. En lastmaskin L120 är permanent stationerad på terminalen.  

Läs mer här>>