Borlänge den 19: maj 2017


Inom ramen för Borlänge Företagsdagar i anslutning till Trucks in Dalarna arrangerade MellanSveriges LogistikNav seminareprogram på tema:

Dalarnas Hamn - Gävle Hamn


Program: 13.30-16.00

Mellansvenska Handelskammaren - kort presentation. Kristina Snitt

MellanSveriges LogistikNav - kort presentation, Lennart  Schüllerquist

Gävle Hamn AB - "Dalarnas Hamn" 
Av Gävle Hamns totalt cirka fem miljoner ton per år, står Dalarna för närmare 20 procent, vilket gör Dalarna till en mycket viktig region. VD Fredrik Svanbom, Gävle Hamn AB

Gävle Hamn - Ostkustens största containerhamn
Tillväxten fortsätter i Gävle Hamn. Fortsätter ökning i samma takt så kommer Gävle Hamn under 2017 att bli Sveriges näst största containerhamn efter Göteborg. Magnus Östman, Yilport

Fairtrade Transport
Med Fair Transport vill Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Patrick Magnusson, Sveriges Åkeriföretag

HVO-mackar i Dalarna och i Gävle Hamn
Efterfrågan på fossilfri HVO Biodiesel har ökat dramatiskt under 2016. I Gävle-Dala området har snabbt etablerats tillgång till HVO. Lennart Sjögren, Colabitoil

Elväg E16 - Dalarnas pulsåder till Gävle Hamn
Ernst Express kör testbilen för Elvägsprojektet i Sandviken. El-lastbilen finns på mässområdet. VD Roger Blom, Ernst Express

Vätgas för en bättre värld
AGA Gas och Sandvik sätter Sandviken i förarsätet. Vätgasbilar finns på mässområdet. Anders Lundell, Sandvikens kommun

I anslutning arrangeras: Trucks in Dalarna 19-20 maj 2017
Ernst Express är på plats med El-lastbilen som är tänkt trafikera sträckan Gävle Hamn-Sandviken-Hofors-Borlänge-Avesta ifall testresultateten faller väl ut.
Gävle den 4:e oktober 2017

Regionens egen industri - vår starkaste magnet för tillväxt.


Program:

HIG/CLIP och MellanSveriges LogistikNav hälsar välkommen Jennie Johansson och Lennart Schüllerquist

Snabba innovativa företag i tillväxtekonomier - Utmaningar och lärdomar för svensk industri
Lars Bengtsson, professor i Industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle

Flera företag i tillväxtekonomier som Kina, Turkiet och Brasilien har på kort tid byggt upp innovationsförmågor i världsklass, och de utmanar starkt etablerade företag på olika marknader. De nya konkurrenterna är inte bara innovativa utan också långt snabbare på att utveckla nyaprodukter och tjänster. Vad innebär detta för svenskbaserade företag? Vilka satsningar behövergöras för att klara konkurrensen och öka innovationsförmågan? Men också omvänt, vad kan vilära och vilka samarbeten är möjliga? 

Drivkrafter för hemtagning av produktion till Sverige
Per Hilletofth, professor i logistik. Gästprofessor vid Högskolan i Gävle

Utflyttning av produktion till lågkostnadsländer har varit ett populärt tillvägagångssätt för mångaföretag under de senaste decennierna. Det har primärt varit en jakt på lägre produktionskostnaderoch utflyttning har setts som en standardlösning. Många gånger har dock utflyttningen inte blivitsom företaget tänkt sig och allt fler fall av hemtagning av produktion blir synliga. Vilka är då drivkrafterna, eller motiven, till att företag väljer att flytta tillbaka sin produktion?

Gävle-Sandviken – en del av Stockholm Business Alliance Elisabeth Sjögren, Projektledare Stockholm Business Alliance

Gävle-Sandviken-regionen växer ihop med Stockholm-Arlanda. Elisabeth Sjögren, projektledare för Stockholm Business Alliance (SBA) berättar om kommunsamarbetet med 55 kommuner i åtta stycken län. En viktig uppgift inom SBA är attunderlätta för utländska investerare att hitta rätt plats med rätt förutsättningar.

Hitta ”hot spots” för lokalisering av industri- och lager genom GIS Stefan Autio, ESRI Sverige

Vare sig du letar efter den bästa vägen för dina transporter eller den bästa platsen att placera ett nytt lager, kommer geografiska analyser hjälpa dig att fatta mer välgrundade beslut om vilka de bästa platserna och vägarna är. 

Att upptäcka och kvantifiera mönster i data kan användas för att hitta ”hot spots” för lokalisering av lager och butiker, extremvärden och andra naturliga datakluster. Det är just analyserna som ärhjärtat i geografiska informationssystem (GIS).


Vår egen industri som magnet för tillväxt
Pasi Kangas, Sandvik AB, Vice President, Head of R&D & Quality

De stora företagen har mycket kompetens och bra insikt om sin marknad och kunder. Det finns däremot mycket att hämta från snabbheten hos små företag och innovatörer, som tillsammansmed storföretagens resurser och kompetens kan skapa nya företag och produkter genom ettbra samarbete. 

Open innovation som plattform för samarbete kan användas för att hitta externa parter som kanhjälpa till med lösningar på storföretagens frågeställningar, både för företagens egna produktion, underhåll och logistik men också för att snabba upp innovationstakten för nya produkter.


Varför valde Yilport Gävle Hamn?
Eryn Dinyovszky, General Manager at YILPORT Holding Inc.

Med driften av Gävle Hamn har Yilport etablerat sig som betydande nordisk operatör som även inbegriper all containerhantering i Oslos nya hamn, samt Stockholm Nord i Rosersberg, som ären av Sveriges största kombiterminaler. 

Yilport har en tydlig ambition att expandera för att bli en av världens riktigt stora hamnoperatörer, och driver f.n. ett tjugotal hamnar och terminaler i Sverige, Norge, Portugal, Spanien, Malta, Turkiet, Ecuador och Peru. 


Frågestund

Avslut