MellanSveriges LogistikNav 

c/o Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1
802 67  GÄVLE
 

Frågor om etableringar hänvisas till respektive kommuner.
Frågor om samverkan mellan näringsliv samt nätverkande hänvisas
till Mellansvenska Handelskammaren.

Fakturaadress:
 
E-faktura
GLN 7362620000345                  org.nr 262000-0345
 
PDF-faktura
3557@faktura.scancloud.se
 
Pappersfaktura
Mellansvenska Handelskammaren
FackId 3557
Box 3038
831 03 Östersund
 
MellanSveriges LogistikNav drivs av Mellansvenska Handelskammaren
Se Integreitetspolicy