MellanSveriges LogistikNav 

c/o Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1
802 67  GÄVLE

info@mellansverigeslogistiknav.se

Kontaktperson Etableringar i Gävleborg och Dalarna

Anders Franck
Tel.nr. 070-586 6616
E-post: anders@mellansverigeslogistiknav.se


Arbetsgruppen:


Lennart Schüllerquist 
Projektledare MellanSveriges LogistikNav
Mellansvenska Handelskammaren
Tel 070-589 79 52
E-post: lennart@mellansverigeslogistiknav.se

Anders Franck
MellanSveriges LogistikNav
Tel 070-586 66 16
E-post: anders@mellansverigeslogistiknav.se

Malin Vikerhagen Nodansvarig Gävleborg
Kontaktperson för kommuner i Gävleborg
VD Marknadsplats Gävle
Telefon: 026-17 22 00
Mobil: 070-167 51 73
E-post: malin.vikerhagen@gavle.se

Kjell Friman, Nodansvarig Dalarna
Kontaktperson för kommuner i Dalarna
Näringslivsutvecklare Borlänge Kommun
Telefon: +46 243-74132
Mobil: 070-3012153
E-post: kjell.friman@borlange.se


Fakturaadress:
 
E-faktura
GLN 7362620000345                  org.nr 262000-0345
 
PDF-faktura
3557@faktura.scancloud.se
 
Pappersfaktura
Mellansvenska Handelskammaren
FackId 3557
Box 3038
831 03 Östersund
 
MellanSveriges LogistikNav drivs av Mellansvenska Handelskammaren
Se Integreitetspolicy