Kombiterminal Fredriksskans, Gävle Hamn

Terminalen är 600 meter lång och 50 meter bred, där biltrailers, containers och flak lastas av och på järnvägsvagnar.

Det finns stora uppställningsytor i direkt anslutning till terminalen, som kan utnyttjas i kombination mellan kombi- och RoRo-trafiken.

I och med kombiterminalen är Gävle Hamn en komplett hamn för alla transportslag.

Omfattande investering i kombiterminalen

Utbyggnad med elektrifierad järnväg hela vägen till hamnen från Gävle godsbangård och Ostkustbanan kommer att starta upp 2017. Det öppnar upp för alla järnvägsoperatörer och gör hamnen mer tillgänglig för järnvägstrafik. Med den snabbväxande containerterminalen, tågräls hela vägen fram till hamnen, kombiverksamheten, RoRo-linjen till Finland blir Gävle Hamn ett viktigt intermodalt nod.

Ledig mark i direkt anslutning

  • Befintlig lagringskapacitet: 170.000 m2
  • Expansionsområde: 20 ha
  • Lämpligt för export- och importlager
Strategiskt läge nära terminalerna i hamnen med anslutning till stambanor i alla väderstreck, dubbelspår till Stockholm och två europavägar. Korta och kostnadseffektiva transporter från hamn till lager

Snabbfakta:

1,2 km spår
25 000 kvm
Kapacitet ca 60 000 enheter per år