Borlänge Kombiterminal


Borlänge Kombiterminal ligger mitt i en av Sveriges mest godsintensiva regioner i anslutning till Riksbangården Borlänge.
Dalarna är landets fjärde största exportlän, vilket medför täta transporter av länets godsvolymer. Stora volymer har sin start- och målpunkt på terminalen.

Borlänge kombiterminal är bl.a. en transporthub för både SSAB och LKAB som samsas om kapaciteten i SSAB:s stålpendel mellan Borlänge och Luleå.

Borlänge Kombiterminal är öppen för alla aktörer på lika villkor. Terminalen erbjuder en komplett lösning .
 
Opereras av Logs Logistics AB
LOGS är ett helt fristående transportföretag med Dalarna som bas. LOGS intermodala transporter kombinerar väg- och järnvägstransporter genom flexibiliteten hos vägtransporter och järnvägens miljöfördelar. De långa sträckorna går på räls, medan leveransen till slutkund sker med bil. Logs skräddarsyr den lösning som passar dig.

Logs Logistics AB
Mästargatan 13
781 71 Borlänge
Telefon: 0243-22 40 70

Läs mer www.logs.seBild: Borlänge Riksbangård