Ostkustbanan Stockholm-Sundsvall

Ostkustbanan, 400 km


Ostkustbanan utmed Gävleborgs kustlandskap och därmed närheten till regionens alla hamnar, gör Ostkustbanan till en mycket betydelsefull pulsåder för Gävleborg.

Sträckning

Stockholm-Uppsala-Tierp-Skutskär-Gävle-Söderhamn-Iggesund-Hudiksvall-Sundsvall. Projektering för dubbelspår för hela sträckningen Gävle-Stockholm pågår.  

Läs mer på www.nyaostkustbanan.se

Utbyggnad av järnvägen sker i Söderhamn. Godståg vars slutstation ligger söder om Gävle kommer att ledas över till Norra Stambanan via länsbanan Söderhamn–Kilafors. Anledningen är att få bort tung godstrafik mellan Söderhamn och Gävle på Ostkustbanan, som har tät, snabbgående persontrafik. Arbetet omfattar en totalupprustning av banan och i anslutning till Ostkustbanan byggs ett triangelspår. 

Miljötransporter på Ostkustbanan Gävle - Arlanda

Flygbränsle till Arlanda fraktas med tågpendel på Ostkustbanan från Gävle Hamn till Brista nära Arlanda, 2 tågset per dag (38 vagnar). Varje tåg ersätter 31 lastbilar som tidigare gick fullastade med flygbränsle genom centrala Stockholm. Hanteringen i Gävle Hamn minskar därmed koldioxidutsläppen med nästan 2 500 ton per år.