Inlandsbanan

Inlandsbanan, 1288 km

Inlandsbanan sträcker sig från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr, via Mora, Orsa, Sveg, östersund.

Läs mer på www.inlandsbanan.se

Anslutningar från Inlandsbanan finns till Dalabanan och Bergslagsbanan.

Inlandsbanan AB förvaltar på uppdrag av staten järnvägen mellan Mora och Gällivare. Bolaget ägs av de 15 kommunerna längs banan.

Inlandståget AB

Affärsidé: Inlandståget AB ska i första hand framföra gods på Inlandsbanan och anslutande tvärbanor.

Transporterna består främst av skogsråvaror och torv. Tag kontakt med Inlandståget AB, om du har funderingar på hur du ska lösa dina transporter på ett enkelt och miljövänligt sätt.