Bergslagsbanan

Berslagsbanan, 478 km. Göteborg-Kil-Gävle

Bergslagsbanan knyter samman två av Sveriges största hamnar, Göteborg och Gävle. Sträckning: Gävle-Storvik-Falun-Borlänge-Ludvika-Stalldalen-Kil och Stalldalen-Frövi. Bergslagsbanan fortsätter från Kil till Göteborg eller Oslo. www.bergslagsbanan.se