Orrskärs Hamn - Söderhamn

Sveriges största hamn för sågade trävaror 


Söderhamn Stuveri & Hamn AB har totalt fyra aktieinnehavare. Den största aktieinnehavaren med cirka 51 % av samtliga andelar är SCHRAMM Ports & Logistics Sweden AB, som är ett dotterbolag till den tyska hamninnehavaren och hamnoperatören Brunsbüttel Ports GmbH, ett bolag inom SCHRAMM-gruppen. Övriga aktieinnehavare är Söderhamns kommun (18 %), Vallviks Bruk AB (16 %) samt HML Shipping (15 %).

Läs mer om Schramm Group här>>

Hamnarna i Orrskär, Stugsund och Långrör är främst verksamma med hantering av skogsprodukter, cement, olja, kemiska produkter och andra typer av gods.

Företaget är dessutom logistikleverantör för tre hamnanläggningar i Vallvik, Sandarne och Ala, som ägs av industriföretag. Företaget äger även två bogserbåtar som även fungerar som isbrytare.

Orrskärs Hamn i Söderhamn är Sveriges största träutskeppningshamn för sågade trävaror. Hamnen har järnvägsanslutning till Ostkustbanan och trafikeras av 11.000 lastbilar och 3.500 järnvägsvagnar årligen. 

Erbjuder många olika tjänster:
 • Stuveriarbete, bulk och flytande gods
 • Magasin/ lager
 • Bogserbåttjänster
 • Kran och maskintjänster
 • Logistik tjänster

Korta fakta Orrskärs Hamn, Söderhamn
 • Sveriges största träutskeppningshamnar, sågade trävaror
 • 45 fast anställda
 • 815.000 m3 per år
 • Ca 11.000 långtradare trafikerar hamnen
 • 3.500 järnvägsvagnar
 • Trävaror från 25-30 sågverk
 • Exporten sker till Nordafrika
Orrskärs Hamn ligger i Ljusne, strax söder om tätort Söderhamn. 11 meters maxdjup. I hamnen finns transportöranläggning för flis och hamnen har järnvägsanslutning till Ostkustbanan. Upplagsyta 100.000 kvm varav 20.000 kvm asfalt. Magasin 4,500 kvm.

Läs mer www.sshab.se

Se film om Söderhamn