Orrskärs Hamn - SöderhamnOrrskär - Sveriges största hamn för sågade trävaror 


Söderhamn Stuveri & Hamn AB har totalt fyra aktieinnehavare. Den största aktieinnehavaren med cirka 51 % av samtliga andelar är SCHRAMM Ports & Logistics Sweden AB, som är ett dotterbolag till den tyska hamninnehavaren och hamnoperatören Brunsbüttel Ports GmbH, ett bolag inom SCHRAMM-gruppen. Övriga aktieinnehavare är Söderhamns kommun (18 %), Vallviks Bruk AB (16 %) samt HML Shipping (15 %).

Läs mer om Schramm Group här>>

Hamnarna i Orrskär, Stugsund och Långrör är främst verksamma med hantering av skogsprodukter, cement, olja, kemiska produkter och andra typer av gods.

Orrskär är Sveriges största hamn för export av sågade trävaror. En miljon kubikmeter, med andra mått 14 000 lastbilar och 4 000 tågvagnar, med gods anländer varje år från 45 olika sågverk ute i landet för att skeppas vidare, mestadels till Egypten och Algeriet.

Söderhamns Hamnar är dessutom logistikleverantör för tre hamnanläggningar i Vallvik, Sandarne och Ala, som ägs av industriföretag. Företaget äger även två bogserbåtar som även fungerar som isbrytare. Hamnen har järnvägsanslutning till Ostkustbanan.  

Erbjuder många olika tjänster:
 • Stuveriarbete, bulk och flytande gods
 • Magasin/ lager
 • Bogserbåttjänster
 • Kran och maskintjänster
 • Logistik tjänster

Korta fakta Orrskärs Hamn, Söderhamn
 • Sveriges största träutskeppningshamnar, sågade trävaror
 • 45 fast anställda
 • 1.000.000 m3 trävaror per år
 • Ca 14.000 lastbilar trafikerar hamnen
 • 4.000 järnvägsvagnar
 • Trävaror från 25-30 sågverk
 • Exporten sker till Nordafrika
Orrskärs Hamn ligger i Ljusne, strax söder om tätort Söderhamn. 11 meters maxdjup. I hamnen finns transportöranläggning för flis och hamnen har järnvägsanslutning till Ostkustbanan. Upplagsyta 100.000 kvm varav 20.000 kvm asfalt. Magasin 4,500 kvm.

Läs mer www.sshab.se

Se film om Söderhamn