Industrihamnar - Gävleborg

 • Karskär, Gävle. Billerudkorsnäs AB. Massaimport.
 • Vallvik, Söderhamn. Rottneros/Vallviks Bruk AB. Massavedsimport, massaexport.
 • Sandarne, Söderhamn. 
 • Ala, Söderhamn. Stora Enso AB. Skogsprodukter.
 • Hudiksvall. Hudiksvalls Kommun. Kabel.
 • Stocka. Stockholms ångkols AB. Saltimport.
 • Långrör, Söderhamn.  Kraton Corp. Råtallolja
 • Stugsund, Söderhamn.
 • Ljusne Hamn, Söderhamn.
 • Skutskärs Hamn, belägen strax söder om tätort Gävle. 
 • Norrsundets Hamn belägen strax norr om tätort Gävle.  
 • Skärnas Terminal, Iggesund.