Gävle - Sjöfartsstaden

1800-talet utgjorde Gävles storhetstid som handels- och sjöfartsstad, men redan under 1300-talet bedrev stadens borgare fiske på många ställen i Bottenviken. När det Bottniska handelstvånget lättade i slutet av 1700-talet byggde man upp en stor egen handelsflotta framför allt inom trävaru- och järnexport. 

1854 fanns fem av landets största rederier i Gävle och staden stod för 14,5% av Sveriges samlade sjöfartsvolymer.
Bild: Gävle Hamn, Fredriksskans