Gävle Strand

Under 1800-talet var Gävle en av Sveriges viktigaste hamnstäder. Som mest fanns ett 40-tal rederier och 350 handelsföretag verksamma på i Gävles inre hamn/ Alderholmen. Här byggdes flertalet av den svenska handelsflottans vackraste fullriggare. Här skeppades järn och trävaror ut i världen, samtidigt som kaffe, kryddor och exotiska frukter skeppades in. Längs kajerna i stan möttes Gävlebor, sjöfarare och varor från jordens alla hörn.

Nu, med det nya millenniet, har förändringens vindar blåst nytt liv i de gamla anrika hamnkvarteren. Och med Gävle Strand som storsegel seglar ett pånyttfött Gävle in i framtiden som en levande hamnstad.
De två kranarna i inre hamnen har stått där sedan 1936 och lär vara de enda kvarvarande
kranarna i sitt slag i landet, tillverkade av ASEA.