Gävle Hamn - Ypperligt läge 

Gävle hamn har ett unikt läge på gränsen mellan två regioner, Norrlands råvaruindustri och Mälardalens importregion. Gods går in över Gävle hamn och fraktas 90 minuter till norra Stockholm och övriga Mälardalen, utan logistiska utmaningar som trafikkaos och trängsel genom Stockholms innerstad. Ett stenkast från hamnen ligger också pappersbruk, stålindustri och sågade trävaror som exporteras över Gävle hamn och vidare ut i världen.

Gävle Hamn AB

 • Helt kommunalägt bolag
 • Ca 1 000 fartygsanlöp per år
 • Ca 2 800 m kajer
 • 6 miljoner ton per år
 • 6 terminaler varav containerterminalen är ostkustens största med en kapacitet på 600 000 TEU 2020 (1 TEU motsvarar en 20-fot-container)
 • Unikt läge i hjärtat av Mellansveriges industritäta region, med knappt två timmar till Stockholm
 • Öppet dygnet runt
 • Gränskontroll för import av livsmedel
 • Automatiserat höglager för pappersrullar
 • Strategiskt placerad logistikpark nära terminalerna i hamnen med anslutning till stambanor i alla väderstreck, dubbelspår till Stockholm och två europavägar.
 • Terminaldriftsbolag, hela hamnen: Yilport. Läs mer om Yilport här>>
Affärsidé 
Gävle Hamn AB:s affärsidé är att skapa förutsättningar för hållbara, säkra, effektiva och kundanpassade logistiktjänster genom att tillhandahålla hamninfrastruktur med hög kapacitet för hamnens kunder.

Gävle Hamn har en lång historia som en av de största hamnarna i Sverige. Redan på 1700-talet utfördes linjetransporter till södra Europa från Gävle. Idag är Gävle Hamn, Sveriges tredje största containerhamn efter Göteborg och Helsingborg. Dessutom en av Sveriges största oljehamnar. Gävle Hamn utgör ett förstklassigt logistiknav för samordning av fartyg, tåg, bilar, containers och kombi.

Hamnen är sedan många år utpekat som riksintresse och har strategisk betydelse för näringslivet i hela mellansverige. Hamnen hanterar förutom containers, framförallt skogs- och oljeprodukter. Sedan 2006 lossar Gävle Hamn flygbränsle för vidare transport till Stockholm-Arlanda Airport.

Järnväg från hamnen ansluter till Bergslagsbanen, Ostkustbanen och Norra Stambanan. Vägförbindelse till närliggande E4 och E16 och övriga riksvägar. Gävle Hamn AB ägs av Gävle Kommun som upplåter ytor och magasin i hamnen till olika verksamheter. 

Gävle Hamn är ägare av bogserbåtarna Järven och Grizzly.
Järven byggdes 1973. Hon är 30,5 meter lång och har en motor med 2100 hk.
Grizzly byggdes 1998. Hon är 34,7 meter lång och har en motor med 4412 hk.

www.gavle-port.se
 
Bilder: Bogserbåtarna Järven och Grizzly

Gävle Hamn Kombiterminal

I hamnen finns omfattande spåranläggningar. 10.627 meter spår och 21 växlar. Fyra järnvägsoperatörer omsätter ca 24.000 vagnar per år. Kombiterminalen i hamnen är ett 600 meter långt och 50 meter brett område, där biltrailers, containers och flak lastas av och på järnvägsvagnar. Det finns även stora uppställningsytor i direkt anslutning till terminalen.  

Terminaldriftsbolag

Verksamheten i terminalarna drivs av Yilport. Läs mer om Yilport här>>


Om Yilport
Yilport är ett turkiskt hamnoperatörsbolag med verksamhet i hela världen. Yilport har som ambition att vara en av världens tio största hamnoperatörer 2025. Köpet av Baltic Sea Gateway AB är det tredje nordiska förvärvet. Det började med en 80-procentig andel i Gävle Containerterminal inkluderande kombiterminalen Stockholm Nord i Rosersberg. Sedan februari 2015 driver Yilport även Oslos nya containerhamn med en 20 + 10-årig koncession. Yilports europeiska portfölj tredubblades nyligen också i storlek med förvärvet av Tertir-gruppen, och nio terminaler i Portugal och Spanien.
Terminaler

Cargo Survey
Cargo Survey utför kvantitets- och kvalitetsinspektioner vid lossning och lastning av oljeprodukter och kemikalier i Gävle Hamn.
Erfarna personal utför provtagning, inspektion och inmätning av fartyg och landtankar i enlighet med Internationella standards.
Läs mer om Cargo Survey här

Gävle Hamn förfogar över sex terminaler
Gävle Hamn är en av Sveriges största hamnar med åtta terminaler och cirka 1,000 fartygsanlöp per år.  Härifrån skeppas Sveriges största exportprodukter trä och stål ut i världen, och hit kommer en stor del av de råvaror och produkter som industrin i Mälardalen och Mellansverige behöver. Ett exempel är importen av flygbränsle till Arlanda.

 • Gävle Hamn - Bulkterminal
  Här hanteras diverse bulkslag som bl a skrot, sågade trävaror, stångstål, 
ferrolegeringar och leror.
 • Gävle Hamn - Olje- och kemikalieterminal
  Här hanteras bl a: Bensin, etanol, diesel, eldningsoljor, flygfotogen och RME.
 Flygbränslet till Arlanda Airport transporteras från Gävle Hamn till Arlanda.
  800.000 kbm cisternlager. 750.000 kbm bergrumslager för strategisk lagring.
  Miljötillstånd för att tredubbla godsvolymerna.
  år 2012 byggdes den nya oljepiren, kajplats 27. Där är tillåtet djupgående hela 12,2 meter vilket gör att stora fartyg kan lossas.
 • Gävle Hamn - Skogsproduktterminal, Granudden
  Här hanteras 
papper, massa, styckegods, containers, sågade trävaror. 
Stuffning av containers samt utlastning på järnväg och lastbil.
 • I hamnen finns även ostkustens största ContainerterminalGävle Containerterminal AB
Terminal Granudden (bild). Hanterar skogsprodukter, främst papper och massa. 51.000 kvm magasin. Granudden är även den terminal där kryssningsfartygen angör Gävle Hamn.

Företag i Energihamnen - Gävle Hamn

 • Almer Oil & Chemical Storage AB
 • A Flygbränslehantering
 • Dewatech AB
 • Ekokem AB
 • Haegerstrands
 • Sören Thyr Harbour Department
 • Boliden Mineral AB
 • Ersand Förvaltning AB
 • Lindströms Åkeri
 • Inter Terminals Sweden AB
 • Kemira Kemi AB
 • Kemtrans AB
 • Forslunds Bulktransport AB
 • Nordic Storage
 • OK-Q8
 • OMYA AB
 • Preem
 • St1 Supply AB
 • Statoil
 • A Flygbränslehantering
 • Imerys Mineral AB
 • Thiela Nordic AB

Historik om Gävle Hamn, se bilder>