Hamnar

Gävle Hamn är en av Sveriges största hamnar och hjärtat på ostkusten för import och export. I hamnen finns ostkustens största containerterminal, gct.se. Dessutom är Gävle Hamn en av Sveriges största oljehamnar, med bl.a. införsel av allt flygbränsle till Arlanda Airport.

Orrskärs Hamn i Söderhamn är den näst största hamnen i Gävleborgs Län - en djuphamn i stark utveckling. Skutskärs- och Norrsundets Hamnar är anmälda som allmän hamn till Sjöfartsverket. I Iggesund finns Skärnäs Hamn, strategiskt placerad strax söder om Hudiksvall. Dessutom finns hela 11 industrihamnar efter kusten, från Skutskär i söder till Hudiksvall i norr. Tvärs över östersjön ligger Gävles vänort Raumo, som har en av Nordens största containerhamnar.

Kuststräckan Gävle-Hudiksvall benämns Jungfrukusten. Besök gärna www.jungfrukusten.se>>

Hamnar i lotsområde Gävle >>

Gävle Hamn - Containerterminal, Olje-och kemikalieterminal, Bulkterminal, Skogsproduktterminal, Kombiterminal
 
Orrskärs Hamn - Skogsprodukter
Skutskärs Hamn - Skogsprodukter, Kemikalier

Terminal Granudden, Gävle Hamn. Skogsprodukter

Norrsundets Hamn, Gävle kommun. 400 meter kaj