Stockholm-Arlanda Airport

Nära till Stockholm-Arlanda Airport

Ett väl utvecklat väg- och järnvägsnät förbinder regionen med Sveriges största flygplats. Stockholm-Arlanda Airport, som ligger endast 1 timmes resa från Gävle, 1,5 timme från Falun-Borlänge.

Stockholm-Arlanda Airport når ca 164 destinationer över hela världen. Flygplatsen har ett riksintresse och stor regional betydelse för vår region.

Läs mer på http://www.arlanda.se/