Gävle Containerterminal,
Yilport Gävle

Gävle Containerterminal togs i drift 2006 och har sedan dess etablerat sig som en av Sveriges mest effektiva containerterminaler. Inriktningen har redan från starten varit att driva verksamheten med hög teknisk profil och i framkant av utvecklingen. Terminalen har ändamålsenlig utrustning för hantering av alla typer av lastbärare, exempelvis containers, trailers och flak. Lokaliseringen i Sveriges mest dynamiska produktionsregion och med endast 80 minuter till Stockholm ger goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. www.gct.se 

Fördubblingen 2019 till 600.000 TEU


2019 fördubblas kapaciteten i ostkustens största containerterminal. Gävle Hamn AB och Yilport investerar tillsammans för att möta den ökade efterfrågan på containertransporter. Hösten 2019 öppnar en helt ny containerterminal som ökar kapaciteten till 600 000 TEU*. Samtidigt skapas möjligheter för fler företagsetableringar och lager i nära anslutning till hamnen.

Världens alla stora containerrederier trafikerar redan idag Gävle hamn, och nu byggs alltså containerhamnen ut för att kunna ta emot fler och större fartyg.

* 1 TEU motsvarar en 20-fot-container.