Infrastruktur

Hamnarna, järnvägarna, europavägarna och närheten till storflygplatsen Arlanda Airport gör regionen till en väl vald plats för etablering av logistikföretag.

Zooma in Gävle - Borlänge!

Regionen har en lång tradition som en av Sveriges viktigaste handelsplatser. Stora omfattande investeringar har genomförts och nya större satsningar är pågång för att ytterligare effektivisera transport och logistik. Investeringar som sker i regionens hamnar, kombiterminaler, vägar, järnvägar och exploatering av nya markområden.

Regionens centrala läge, endast 1,5 timme tar resan Gävle-Stockholm (E4 alternativt Ostkustbanan). 1 timme till Stockholm-Arlanda Airport. Nya E16 förbinder Gävle med Borlänge, Oslo och Bergen i Norge. .