ContainerExpressen Gävle-Stockholm
Hållbarhet i fokus med ökade transporter till sjöss och järnväg!


Gävle hamn ligger knappt två timmar från Stockholm. Förstklassiga järnvägsförbindelser, gör det enkelt för varuägare i hela Sverige att exportera och importera via Gävle hamn. 

Godspendeln ContainerExpressen levererar importvaror i containrar direkt från kaj i Yilport Gävle´s containerhamn till kombiterminalen Yilport Stockholm Nord i Rosersberg, och i retur till Gävle transporteras bl.a. välbehövliga tomma containrar.

ContainerExpressen körs av Green Cargo, och Stockholm Nord ingår därmed i Green Cargos omfattande vagnslastsystem, vilket ur flera aspekter är en stor fördel.

Yilports kombiterminal Stockholm Nord i Roserberg är en av landets största och ger utmärkta möjligheter att via Gävle hamn förse Stockholmsregionen med importvolymer.  

Befintlig järnvägsanslutning till Gävle hamn kommer 2021 dessutom att vara elektrifierad, genom en infrastrukturinvestering av Trafikverket enligt gällande nationell plan.