Ombyggnaden av järnvägen i Gävle påbörjasEn ny tågstation - Gävle Västra

Nu börjar nästa fas i arbetet med att planera ombyggnaden av järnvägen centralt i Gävle. Syftet är bland annat att den nya
regionaltågsstationen Gävle Västra, intill Gävle sjukhus, ska kunna trafikeras av all järnvägstrafik i regionen: Bergslagsbanan,
Ostkustbanan och Norra Stambanan.

Sweco har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram en järnvägsplan för fem spår norr om Gävle C. Sträckan, som är fem kilometer
lång, kommer att möjliggöra för trafik från både Bergslagsbanan, Ostkustbanan och Norra Stambanan. I arbetet ingår också att
planera för den nya stationen för regionaltåg i Tolvfors/Gävle sjukhus, Gävle Västra.

- Vi är mycket glada för att Sweco fått förtroendet att bistå i utvecklingen av järnvägssträckan mellan Gävle C och Gävle V. Detta
projekt är en viktig del i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för utökad hållbar järnvägstrafik i landets mellersta och
norra delar, säger Jan Thulin, vd för Swecos järnvägsverksamhet.

Läs pressmeddelande