Logistiken och digitaliseringen i fokus när allt vänder

Logistiken och digitaliseringen i fokus när allt vänder.

- Nya jobben


Vi på MellanSveriges LogistikNav följer händelseutvecklingen kring den pågående Covid-19 pandemin. I nuläget fokuserar vi framåt för att se hur vi gemensamt kan ta oss an den nya verkligheten. I en tid då megatrenden digitalisering och därigenom e-handeln förändrar stora delar av vårt samhälle, ser vi en ännu snabbare tillväxt inom logistikbranschen, där samverkan, hållbara transporter, byggklar mark och kompetensutveckling kommer att stå i fokus när allt vänder.

Coronakrisen satte sina klor i Sverige under mars månad. Dagligvaruhandeln lyftes av prepping inför social isolering. Samtidigt sänkte samma isolering sällanköpsvaruhandelns utveckling, drivet av enorma försäljningstapp inom kläder, skor och sport. Läs hela rapporten här, länk HUI

'Med järnvägsnoden Borlänge och sjöfartsnoden Gävle med angränsande kommuner är MellanSveriges LogistikNav den ledande logistikregionen norr om Stockholm. Gävle med Ostkustens största containerhamn har regelbunden linjetrafik till Europas största hamnstäder. Här finns framstående logistikkompetens och utomordentlig infrastruktur med stambanor, terminaler, europavägar och logistikparksområden. Områden finns centralt i Norden, 60-90 minuter till Stockholm. 

MellanSveriges LogistikNav,s huvudsakliga verksamhet sammanfattas.

  • Att vidareutveckla nätverket inom Transport och Logistik, bestående av företag och organisationer inom Näringsliv, Akademi och Offentlig sektor genom vårt Logistiknätverk
  • Att fortsatt främja regionalt samarbete mellan kommuner i Gävleborg och Dalarna genom våra Nodmöten.
  • Att fortsatt marknadsföra varumärke MellanSveriges LogistikNav internt i regionen och externt mot olika målgrupper.
  • Att positionera regionen som framstående logistiknav för att därigenom skapa tillväxt och arbetstillfällen.
  • Att driva på frågor inom logistik och transport som främjar logistikeffektivitet och hållbar utveckling.
  • Att arbeta med frågor som främjar import och export.
  • Att främja miljöarbetet inom logistik och transport - Hållbara transporter. 
  • Att bidra till kompetensutveckling genom att lyfta fram forskning och logistikutbildningar i samarbete med CLIP/Hig och Högskolan Dalarna samt Yrkeshögskoleutbildningar.