Ovako först i världen att värma stål med vätgas

Tillsammans med Linde Gas AB har Ovako genomfört ett fullskaletest att värma stål med vätgas inför valsning.
Testet utfördes med goda resultat i en av företagets gropugnar i valsverket i Hofors. Det här är en historisk händelse för
stålindustrin då det bevisar att koldioxidutsläppen från valsning helt kan reduceras under förutsättning att rätt finansiellt
stöd och infrastruktur finns på plats.

Ovako har under en lång tid arbetat med att effektivisera och modernisera sina ugnar som en del i företagets hållbarhetsarbete.
Tack vare de prioriteringar och investeringar som företaget gjort under de senaste åren, bland annat med uppgraderade styr- och
reglersystem, är företaget nu redo att ta nästa steg. Användning av vätgas i förbränning skulle ge stor positiv effekt för miljön eftersom
det enda utsläpp som då genereras är vattenånga. Tillsammans med samarbetspartnern Linde Gas AB utfördes därför ett test att
värma stål med vätgas istället för gasol inför valsning i företagets anläggning i Hofors. Testet var mycket lyckat och kontroller av stålet
visar att uppvärmning med väte inte påverkar stålets kvalitet. Om rätt förutsättningar skapas skulle Ovako därför kunna införa uppvärmning
av valsverksugnar med vätgas i alla sina valsverk och därigenom drastiskt reducera sitt redan världsledande låga koldioxidavtryck
”cradle to gate”.

Läs hela pressmeddelandet här