Logistikdagarna i höst - Save the dateÅrets Logistikdagar 2020 i Gävleborg och Dalarna

 

Söderhamn 22 oktober

Arrangör: MellanSveriges LogistikNav, Högskolan i Gävle/CLIP och Söderhamns Kommun
Plats: CFL Faxepark
 
Den 22 oktober planerar för genomförande av Logistikdagen i Söderhamn som fyller 400 år. Årets tema är: Skogens möjligheter. Skogen ligger närma till hands för årets tema på Logistikdagen, då platsen är Söderhamn. En historisk plats för trävaror och en utskeppningshub för trävaror vid havet. Innovation och digitalisering av branschen är avgörande för att ligga före den internationella konkurrensen. Forskning och teknik som 5G och avancerad nätverk möjliggör nya användningsområden, öka produktionsanpassningsförmågan och generera nya värdeströmmar.
 
Skogsindustrin står för cirka 10% av sysselsättningen, exporten, omsättningen och mervärdet i svensk industri. Nästan 90 procent av vår massa- och papperstillverkning och nära 70 procent av sågat virke exporteras. Detta placerar svensk skogsindustri på tredje plats i världens exportörer av dessa produkter.
 
Vi återkommer med detaljerat program senare.
 

Borlänge 19 November

Arrangör: MellanSveriges LogistikNav, Invest in Dalarna, Högskolan Dalarna och Borlänge Kommun
Plats: inte klar ännu
 
Den 19 november planerar för genomförande av Logistikdagen Dalarna i Borlänge – Dalarnas transporthub. Årets tema är: Hur tänker en investerare? 
För att attrahera till nya etableringar av verksamheter i Dalarna väger ledig mark, god infrastruktur, tillgång på kompetens och arbetskraft, klimatsmarta transportflöden och nätverksamarbete tungt. Vi lyfter bl.a. dessa frågor under logistikdagen.
 
Dalarnas förträffliga geografiska läge, nära befolkningstäta Mälardalen, expansiva Gävle Hamn och träutskeppningshamnen Orrskär i Söderhamn inom räckhåll, järnvägsnätet med riksbangården i Borlänge, Dalarnas framstående logistikföretag, arbetskraft, logistikutbildningar på Högskolan Dalarna, kostnadsläget och stora ytor för etablering, gör sammantaget Dalarna till en mycket intressant plats för framtida satsningar. 
 
Vi återkommer med detaljerat program senare.
 
Vi följer givetvis utvecklingen kring viruset och vilka rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten, vilket kan påverka genomförandet av årets logistikdagar i Gävleborg och Dalarna.