Server-centret i Norrsundets Hamn växer

Perfekt lokalisering med rätt klimat och hög säkerhet


Det schweiziska IT-bolaget Adaptic har övertagit serverhallarna i Norrsundets f.d. sågverk. VD:n Samuel Eckert beskriver hur uppemot tio tusen servrar succesivt ska placeras i sextio containrar ute på hamnområdets enorma ytor. 
 
- Norrsundets hamn är en perfekt lokalisering med rätt klimat och hög säkerhet. Takten i vår expansion är beroende av att elnätet hit ut förstärks, och det tror jag vi kommer att lyckas med. Med hjälp av Norrsundets hamn är kontakten med nätägaren Ellevio etablerad, och jag har gott hopp om att vi ska klara vårt framtida behov av elkraft, säger Eckert.
 
De befintliga serverhallarna är sedan länge i full drift. Övriga delar av byggnaden används nu för montering av nya servrar och inredning av containrar, var och en med plats för som mest 268 servrar.
 
- Så småningom ska allt alltså byggas in i containrar, och i sågverksbyggnaden frigörs då perfekta ytor för drift, underhåll, och kontinuerlig verksamhetsutveckling i ett testlab, berättar Samuel Eckert.
 
Hittills har inriktningen för Norrsundets serverhallar varit att sälja tjänster baserade på  Blockchain technology (Blockkedje-teknologi) som är en förutsättning för virtuella valutor som exempelvis Bitcoin. Anläggningen formas nu med inriktning mot flera kundkategorier och deras behov av molntjänster för bl.a. grafik och animation. Användare som då slipper investera i dyra egna lösningar finns inom branscher som film, arkitektur och universitetsvärlden.