Nu startar rivning av Gävle Galvans fabrik

Elektriferad järnväg direkt till Gävle hamn


Stängsel och kontaktledningsstolpar för järnvägen ska sättas upp där fastighetens norra fasad står idag. Boende i närområdet har informeras eftersom rivningsarbetet medför en del buller som kan upplevas störande. Arbetsområdet kommer att stängslas in under rivningen och obehöriga får inte vistas inom arbetsområdet.

Järnvägstrafiken till och från hamnen går som vanligt och järnvägsövergången västerut är öppen för passage liksom gång- och cykelvägen över Skansbron. All tung byggtrafik leds via Kanalvägen på Näringen.

Rivningsarbetet kommer att pågå fram till 30 augusti 2020.