Gävleborg-Dalarna klättrar - Nu topp 10

MellanSveriges LogistikNav klättrar till plats 9 från plats 12 året innan.

Listan utarbetas varje år av Intelligent Logistik utifrån valda kriterier. 

Motivering av Intelligent Logistik:

MellanSveriges LogistikNav klättrar tre placeringar på listan över Sveriges Bästa Logistiklägen 2020 och ökar sin poäng från 68 till 78 poäng. Detta placerar läget för första gången topp 10. 
Bidragande orsaker är ett starkt logistiknätverk och vässad akademisk kompetens, två logistiketableringar under 2020 samt stärkt infrastruktur och en planerad fördubbling av Gävle hamns containerkapacitet under 2020.

Ranking 2020
1. Göteborg, 94 p
2. Helsingborg, 92 p
3. Örebro, 91 p
4. Norrköping, 85 p
5. Jönköping, 81 p
6. Malmö, 80 p
7. Stockholm Nord, 79 p
8. Eskilstuna, 78 p
9. MellanSveriges LogistikNav, 76 p
10. Halmstad, 73 p

Sedan 2005 har Intelligent Logistik årligen listat Sveriges bästa logistiklägen, som en vägledning den som vill etablera ett centrallager i Sverige. Listan har med åren vuxit från 15 till 25 lägen, kriterier har tillkommit och förfinats för att följa de trender som påverkar var lager placeras. Listan kombinerar hårda kriterier som infrastruktur, godsflöden, marktillgång, logistikstock och etableringar med mjukare värden som tillgång till logistikkompetens och regionalt samarbetsklimat, för att ta tempen på Logistiksverige över tid. Läs mer>>