Norrsundets Hamn planerar för utbyggnad

Det går bra för Norrsundets Hamn som i nuläget har så gott som fullt med pellets och flis i alla magasin.


En stor del av biobränslet kommer till Norrsundet med tåg för mellanlagring, och avropas sedan löpande för vidare sjö-transport till slutkunden Stockholm Exergis´ största kraftvärmeverk i Värtahamnen. 
 
Dessutom finns stora mängder brandskadat timmer från de stora skogsbränderna i Hälsingland lagrat i hamnen, och flisas succesivt på plats. 
I hamnen hanteras även allt från kaffe och bikarbonat till antracit och kol för stål-industrin. För att möta en ökande efterfrågan ser Norrsundets hamn nu över möjligheterna till större ytor för lagring under tak. I hamnområdet finns dock fortfarande stora ytor för ute-lagring.
 
- Vi märker tydligt ett ökande intresse. Många förfrågningar är förstås fantastiskt kul, men innebär också att vi måste överväga vad nya kunder kräver av oss för att klara deras behov, säger VD Stig Wåhlstedt, Södra Norrlands Hamnar & Logistik AB