Jättekranar till Nya Containerterminalen i Gävle Hamn

Yilport kommer att göra stora investeringar i den expanderande containerverksamheten i Gävle.


'Den nya containerterminalen som byggs kommer att ha tre Super Post Panamax-kranar, som kan hantera betydligt större fartyg än terminalen kan idag. Bland annat har de mycket större räckvidd och kan lasta och lossa fartyg med upp till 8000 TEU och en bredd på 22 containrar, dubbelt så många containrar som de befintliga kranarna kan hantera. De har också möjlighet till en hög grad av automatisering, även om kranarna också kan köras på traditionellt vis med operatörer placerade i kranen.
 
För maximal effektivitet vid hantering av containrar i den nya containerterminalen har Yilport även beställt sex eldrivna automatiska RTG-maskiner (rubber tyred gantry cranes). Med sin höga staplingskapacitet, sex containrar ovanpå varandra, och utmärkt manövrerbarhet är RTG:er den smartaste möjliga kombinationen med de nya kranarna.

Läs mer om Nya Containerterminalen här